سفارش تبلیغ
صبا

در این فایل صوتی،علی رضا نوری زاده به همراه چند عنصرضد انقلاب دیگر،خاطراتی ضد اخلاقی را از روابط نامشروعش با دختران جوان روایت می کند و در اقدامی عجیب تر این رابطه را برای خود و هم مسلکانش یک حق منطقی توصیف می کند.نوری زاده، در این فایل صوتی از روابط نامشروع افرادی چون امیر فرشاد ابراهیمی، فردی به نام مهدی الف و مسعود بهنود و دختری به نام نسیم هم سخن می گوید.

 
        نوشته شده توسط :بهشت ... نظر ...