سفارش تبلیغ
صبا

با اینکه در روایات ما روز جمعه روزعبادت /استجابت دعا/برآورده شدن حاجات بزرگ و روزنزول رحمت معرفی شده اما متاسفانه خیلی اوقات به اعمال روز جمعه بی توجهی می شود.

مرحوم سیدبن طاووس می فرمایند:اگرازهرعملی درروزجمعه غافل شدی ازصلوات ابوالحسن ضراب اصفهانی غافل نشو.چرا که دراین دعا سری است که خدا ما را ازآن آگاه کرده نظیرهمین کلام راهم درمورد دعای(اللهم عرفنی نفسک)می فرمایند.

ابوالحسن ضراب اصفهانی نام یکی از شیعیان دوران غیبت صغری است که امام زمان(عج) این صلوات را به ایشان تعلیم کردند.

  

توضیح در ادامه مطلب

دانلودفایل صوتی
        نوشته شده توسط :بهشت ... نظر ...