سفارش تبلیغ
صبا

کسی که توبه کند و ایمان بیاورد و کارشایسته انجام دهدِ.اینها کسانی هستند که خدا بدیهایشان را به خوبیها تبدیل می کند وخداوند آمرزنده ومهربان است.

                                                                                 

دانلود کتاب

بها:برای شادی روحش صلوات
        نوشته شده توسط :بهشت ... نظر ...